ஞாயிறு, 26 அக்டோபர், 2014

நாள்கிழமை  நல்லது கெட்டது  நோம்பி  நொடி
ஊரு சேதி  போக்குவரத்து  பயணம்
ஒருத்தி இருக்கிறாளேயென்ற ஓணத்தி  துளியுங் கிடையாது
தாரைவாத்த  கைப்பேசிக்கு  எப்படி மனமுடைந்து  போகிறோம்
செங்கோட்டய்யனென்பது பேருக்குத்தான் சொல்லாமல்
கொள்ளாமல்  பாதி ஆயுள்  பறந்தோடிவிட்டது    
கூடிகலவி  புரிந்த பொழுதுகளில்
அப்படியொன்றும்  மகத்துவமில்லை
ஆண்டுக்குள்ளொரு பேறு அதுவும்  சமைந்துவிட்டது
பணிமூப்பு  திறன்   நயந்து  வாழ்க்கை  துணைநலம்
அபிவிருத்தி  துறையில்  கூடுதல்  பொறுப்பு  வேறு
முதுகுக்கு  சோப்பு  போட கால்வழியும் உள்ளாடையை
கசக்கிப்பிழிய  வேட்டி   சட்டை  வெளுத்துகொடுக்க
கடன்வாங்கி  உடன் வாங்கி  பச்சை  வைக்க
பெத்து பிறப்பு -அண்ணன்  தம்பி -மாமன்  மைத்துனன்
வந்தால் போனால்  வடித்துக்கொட்ட
வாடிக்கையாளர்  சேவைக்கட்டணம்  சகாயம்தான்
தீவாளி தள்ளுபடி  சீலை  ரெண்டு
கிள்ளுச்சரம்  முழம்  பத்து  உருவா
அவளன்றி  ஓர்  அணுவும்  அசையாது
ஏர்ப் பிடித்தவன்  என் செய்வான்

பானை  பிடித்தவள்  பாக்கியசாலி

கருத்துகள் இல்லை: